Ziekenhuisnetwerken: Raad van State en Ministerraad zetten licht op groen

23/07/18 om 09:37 - Bijgewerkt om 09:37

De Ministerraad keurde afgelopen vrijdag in tweede lezing het voorontwerp van wet over de vorming van de ziekenhuisnetwerken goed. De basistekst werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De netwerken gaan van start op 1 januari 2020.

Ziekenhuisnetwerken: Raad van State en Ministerraad zetten licht op groen

© lev dolgachov

Dit voorontwerp van wet moet een wettelijk kader creëren voor de samenwerking tussen de ziekenhuizen in locoregionale klinische netwerken. Die netwerken krijgen de volgende taken:

-de strategie bepalen over welke gespecialiseerde zorg waar wordt georganiseerd binnen het locoregionale klinische netwerk;

-het aanbod aan algemene en gespecialiseerde zorg coördineren tussen de ziekenhuizen binnen een zelfde locoregionaal klinisch netwerk;

-de referentiecentra selecteren voor supraregionale zorg buiten het netwerk en overeenkomsten afsluiten over de doorverwijzing naar en de samenwerking met die referentiecentra.

Andere belangrijke bepalen zijn:

-elk algemeen en universitair ziekenhuis moet deel uitmaken van een locoregionaal klinisch netwerk;

-het netwerk moet een rechtspersoon hebben;

-de netwerken moeten in een aansluitend geografisch gebied liggen;

-over het hele land komen er maximaal 25 netwerken.

Het voorontwerp gaat ook in op de governance van de netwerken. Ze moeten ten laatste op 1 januari 2020 operationeel zijn.

Het voorontwerp kan nu ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.

Lees meer over: