Publieksconsultatie rond genetisch gemanipuleerde geneesmiddelen

23/08/17 om 20:23 - Bijgewerkt om 20:23

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten organiseren een publieksconsultatie over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel "talimogene laherparepvec" van de firma Amgen, voor de behandeling van triple-negatieve borstkanker of colorectale kanker met levermetastasen.

Publieksconsultatie rond genetisch gemanipuleerde geneesmiddelen

Volgens het International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) hebben onderzoekers "de ethische plicht" om data uit interventionele klinische trials te delen. © BELGAIMAGE

Elke burger kan, zoals de wet dat voorschrijft, deelnemen aan een publieksconsultatie over een proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel. Talimogene laherparepvec heeft twee complementaire werkingsmechanismen. Het vernietigt direct de cellen in de tumor waarin het wordt geïnjecteerd en het activeert de lichaamseigen cellen van het immuunsysteem van de patiënt om de tumorcellen die verspreid zijn over het lichaam, te vernietigen. Talimogene laherparepvec wordt rechtstreeks geïnjecteerd in één of meerdere tumoren. Voor bepaalde tumoren die onder de huidoppervlakte liggen, kan dit gebeuren met behulp van echografie.

Het doel van deze studie is het evalueren van de veiligheid van de intrahepatische injectie van talimogene laherparepvec bij personen met triple-negatieve borstkanker of colorectale kanker met levermetastasen.

De proef zal plaatsvinden in de Cliniques Universitaires Saint Luc te Brussel en in het Universitair Ziekenhuis Gent.

Elke burger kan zich, ongeacht zijn hoedanigheid (specialist, buurtbewoner, patiënt, andere), uitspreken over deze proefaanvraag, zoals dit is voorzien in de wetgeving voor elke nieuwe toepassing met een genetisch gewijzigd organisme. De publieksraadpleging loopt tot en met 7 september 2017.