Residentie Arthur haalt certificaat van de norm NEN - EN 15224

Residentie Arthur haalt certificaat van de norm NEN - EN 15224

Kwaliteitsnormen zijn 'in'. Niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor woonzorgcentra betekent het halen van een degelijk kwaliteitslabel een grotere garantie op betere zorg. De Europese kwaliteitsnorm NEN - EN 15224 werd speciaal voor de zorgsector geschreven.

11 miljoen euro voor toenemende zorgzwaarte in woonzorgcentra

11 miljoen euro voor toenemende zorgzwaarte in woonzorgcentra

Op initiatief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, heeft de Vlaamse regering beslist om bijkomend 1.226 RVT-woongelegenheden te erkennen in de woonzorgcentra. Zo ontvingen 134 woonzorgcentra het bericht dat zij passen in de planning voor het bekomen van extra erkende rust- en verzorgingswoongelegenheden (RVT-plaatsen). Vlaanderen voorziet hiervoor 11 miljoen euro extra.

Een op de drie rusthuisbewoners lijdt aan dementie

Een op de drie rusthuisbewoners lijdt aan dementie

Een op de drie rusthuisbewoners lijdt aan dementie en dat aantal zal de volgende decennia alleen maar stijgen. Dat blijkt uit een studie die ING België samen met Probis heeft uitgevoerd. De vergrijzing van de bevolking leidt tot een hogere zorgnood. Drie op de vier bewoners van woonzorgcentra hebben een hoge nood aan ondersteuning. Maar ook de personeelsequipe vergrijst: de mediane anciënniteit van de verpleegkundige equipe is nu al 16,3 jaar.

Imelda vzw Bonheiden gaat samenwerken met Hospital Logistics

Imelda vzw Bonheiden gaat samenwerken met Hospital Logistics

Imelda vzw heeft beslist om haar magazijnfunctie onder te brengen bij Hospital Logistics. Dit is het resultaat van een grondige analyse van de logistieke organisatie en processen binnen het ziekenhuis en het woonzorgcentrum (WZC) Den Olm. Dit betekent dat Hospital Logistics de opslag en distributie voor voorraadgoederen uit een aantal ziekenhuismagazijnen op zich neemt.